11 Tips omtrent respect op het voetbalveld

Helaas is het een bekend fenomeen dat er in het voetbal regelmatig problemen zijn rond respect en zelfs veiligheid. Niet alleen tussen supportersgroepen van professionele voetbalclubs, maar ook tussen teams en supporters van amateurverenigingen.

Problemen rond veiligheid en respect voetbal

Zelfs bij pupillenelftallen is dit geen onbekend fenomeen met schreeuwende ouders en vrijwillige scheidsrechters - vaak zelf ook kinderen - die worden uitgescholden. De KNVB en voetbalverenigingen bestrijden dit samen met voorlichting en, waar nodig, zware bestraffingen.

1. Vroege bewustmaking

Al vanaf de pupillen moet de voetballers geleerd worden over respect op het voetbalveld en hierbuiten. In een sport waar emoties hoog kunnen oplopen, moet er altijd het besef zijn dat ook de tegenstander en scheidsrechters gerespecteerd moeten worden. Door spelers hier al vroeg op te wijzen groeien zij binnen het voetbal op met dit idee.

2. Wijs ouders zo nodig terecht

Het is helaas een veelvoorkomend fenomeen: ouders die zelfs bij de jongste elftallen bloedfanatiek schreeuwen naar hun kinderen, foeteren en de scheidsrechters uitschelden. Als voetbalclub moet dit gedrag streng worden aangepakt, omdat het niet alleen het verkeerde voorbeeld voor de kinderen is, maar ook schadelijk is voor de sfeer op het veld en het plezier dat kinderen en scheidsrechters hebben in het spel.

3. Plaats borden met gedragsregels

Steeds meer voetbalclubs plaatsen borden bij velden gericht op ouders en voetballers. Deze borden wijzen hen op het belang van wederzijds respect en herinneren hen eraan dat het hier gaat om een recreatieve wedstrijd, geen wereldbeker of Champions League. Met deze borden is het ook makkelijker om overtreders aan te spreken, door hen simpelweg te wijzen op het bord.

4. Informatieavonden voor spelers en ouders

Organiseer als voetbalvereniging informatieavonden over respect op het voetbalveld voor spelers en ouders. Dit is een belangrijke stap in het creëren van een veilige cultuur van wederzijds respect en correct gedrag. Door een grote groep betrokken bewust te maken van deze cultuur, ontstaat er bovendien meer sociale controle, waarbij ouders en spelers elkaar onderling corrigeren bij onwenselijk gedrag.

5. Melding maken waar nodig

Het kan helaas altijd misgaan. Gaat iemand stevig over de schreef, wees dan niet terughoudend om dit te melden en ook zelf stappen te ondernemen. Stevige maatregelen, zoals ook de KNVB dit doet, stellen het voorbeeld dat respectloos gedrag op geen enkele manier getolereerd wordt op het voetbalveld.

6. Laat spelers op trainingen de scheidsrechter zijn

Laat tijdens partijvormen op de training altijd een speler de scheidsrechter zijn. Spelers kunnen zo zien hoe het is wanneer een groep spelers het niet met hem of haar eens is en bovendien zien hoe lastig het soms is om in een split-second de juiste beslissing te maken. Deze bewustwording kan helpen bij gedrag richting de scheidsrechter tijdens wedstrijden.

7. Ga groepjesvorming tegen in teams

Waar groepen mensen zijn, worden ook altijd subgroepjes gevormd. Dit is niet altijd slecht, maar bij een voetbalteam is het belangrijk dat ook het totale team een sterke groep vormt. Voorkom uitsluiting van één of enkele spelers. Niet alleen is dit in het sportieve belang, ook is dit in het belang van het individu. Buitengesloten spelers voelen zich onaangenaam en niet welkom. Bovendien vormen zijn een makkelijk slachtoffer voor pesterijen.

8. Ouders als grensrechter

Laat bij jeugdteams ouders optreden als grensrechter. Wanneer de grensrechter een bekende is, wordt er doorgaans minder heftig gereageerd op een (verkeerde) beslissing. Bovendien ervaren de ouders die hebben opgetreden als grensrechter dat het lastig is om de juiste beslissing te maken. Deze ervaring wordt meegenomen bij de volgende keer dat een onbekende grens- of scheidsrechter een (verkeerde) beslissing maakt.

9. Prijzen voor fairplay

Net als de KNVB deze heeft voor voetbalverenigingen, is het goed om ook binnen voetbalverenigingen fairplayprijzen uit te reiken. Dit stimuleert respectvol en eerlijk gedrag, zeker wanneer het gaat om een prijs die iedereen graag wil winnen. De aanwezigheid van de fairplayprijs zorgt bovendien voor een groter algemeen bewustzijn rond respectvol gedrag.

10. Spelers: relativeer zo veel mogelijk

Als speler zit je tijdens de wedstrijd vol adrenaline en emotie. Het kan dan lastig zijn om je in te houden wanneer er iets gebeurt dat onterecht lijkt. In deze gevallen is het belangrijk om zoveel mogelijk te relativeren. Iedereen staat als amateur en vrijwilliger op het veld, inclusief de scheidsrechter. Respectloos en agressief gedrag werkt averechts. Niet alleen is het schadelijk voor het slachtoffer, maar ook voor de speler zelf en de voetbalvereniging.

11. Ouders: het kind staat altijd voorop

Als ouder wil je graag dat je kind wint, maar plezier moet altijd voorop staan. Kinderen voetballen op de eerste plaats omdat zij het leuk vinden. Goed spelen en winnen helpt hierbij, maar is niet een essentieel onderdeel van plezier in het spel. Laat kinderen dan ook vooral zelf de sport ervaren zoals zij dit willen. Er is maar één iemand die kan vertellen hoe hij of zij goed speelt en dat is het kind zelf. Hierbij bestaat geen ruimte voor extreme ‘aanmoedigingen’ en hevige druk vanuit de ouders.

Voorgaande

Hier bestaat een complete voetbaloutfit uit

Tuesday 07 November 2017 at 10:58
Volgende

Blessures bij voetbal voorkomen door bescherming

Tuesday 07 November 2017 at 11:31

Ontvang denieuwsbrief