Zorgverzekeringtips voor sporters

Als sporter is de kans relatief groter dat je in contact komt met een arts, omdat je een blessure kunt oplopen of wellicht sportmedisch gekeurd moet worden. Als sporter is het soms verstandig om de dekking van de zorgverzekering aan te passen.

Is de basisverzekering voldoende voor sporters?

De basisdekking van de Nederlandse zorgverzekering dekt een aanzienlijke groep kosten. Als sporter kun je dan ook in relatief veel gevallen gebruik maken van deze basisdekking. Zo zijn acute blessures die een bezoek aan de spoedeisende hulp vereisen volledig gedekt, hoewel er wel een eigen risico moet worden betaald.

Sinds 1 januari 2016 wordt ook een bezoek aan de sportarts in sommige gevallen gedekt onder de basisdekking. Het gaat hier om de volgende situaties:

Sportmedisch advies bij blessures Advies tijdens de revalidatie van een blessure

Voor een dergelijk bezoek is in eerste instantie wel een verwijzing van de huisarts nodig. Helaas worden sportmedische keuring niet gedekt onder de basisdekking van de zorgverzekering.

In veel gevallen wordt ook fysiotherapie niet gedekt met slechts een basisverzekering. Enkel wanneer er chronische klachten zijn wordt fysiotherapie gedekt. Hierbij gaat het bovendien slechts om enkele bezoeken.

Aanvullende zorgverzekering voor sporters

Voor actieve sporters is een aanvullende zorgverzekering in veel gevallen aan te raden, met name wanneer er op een (semi-)hoog niveau gesport wordt. Zo dekt een aanvullende zorgverzekering onder meer de kosten voor een sportmedische keuring, die al dan niet verplicht wordt door een sportbond.

Gezien een medische keuring, afhankelijk van de diepgang, aardig duur kan zijn, is een aanvullende verzekering hier een goede investering. Bovendien wordt ook fysiotherapie gedekt onder de aanvullende zorgverzekering, zonder eigen risico. Met name voor spelers die regelmatig te maken hebben met pijntjes en blessures is dit een belangrijke reden om te kiezen voor een aanvullende zorgverzekering.

In sommige gevallen wordt ook een consult bij een inspanningsfysioloog of bewegingswetenschapper (deels) gedekt met een aanvullende zorgverzekering. Dit is met name interessant voor sporters die op een hoog niveau acteren en/of sporters die regelmatig te maken hebben met blessures.

Korting op de premie voor sporters

Bij sommige zorgverzekeraars, waaronder Zilveren Kruis, bestaat er een premiekorting voor sporters. De gedachte hierachter is dat sporters gezonder leven en minder snel ziek worden. Hierdoor zouden zij op de lange termijn ook minder geld moeten kosten voor de zorgverzekeraar, wat de verzekeraar beloont.

Om te bewijzen dat iemand een sporter is, moet hij of zij wel lid zijn van een door NOC*NSF erkende sportbond. Voor recreatieve hardlopers betekent dit dat zij bijvoorbeeld lid moeten worden van de Atletiekunie om aanspraak te kunnen maken op de premiekorting.

Voorgaande

Hier bestaat een complete voetbaloutfit uit

Tuesday 07 November 2017 at 10:58

Ontvang denieuwsbrief